28.02.2018 - EU programi i projekti

Projekt „Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe“, KK.06.1.1.01.0067

„Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“

Opširnije...

20.02.2018 - EU programi i projekti

Projekt Slavonija, Baranja & Srijem – strateške radne grupe

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova zatražilo je  od Svjetske banke potporu projektu Slavonija, Baranja i Srijem, što podrazumijeva i alokaciju financijskih sredstava Europskih fondova za razvoj ovog područja.

Opširnije...

16.02.2018 - EU programi i projekti

Predstavljena aplikacija „IZI DO POTPORA“ by Tanja Kovačević

Grad Osijek otkupio je licencu za korištenje aplikacijskog rješenja „IZI DO POTPORA“ by Tanja Kovačević na godinu dana i stavio ju na raspolaganje i korištenje svim poslovnim subjektima Grada Osijeka (prema evidenciji sa sjedištem u Osijeku registrirano je 13.796 aktivnih pravnih subjekata -trgovačkih društava, obrta, udruga i OPG-ova). – istaknuo je gradonačelnik u uvodnom dijelu prezentacije održane danas u BIOS-u.

Opširnije...

08.02.2018 - EU programi i projekti

Gradu Osijeku 34,6 milijuna eura na raspolaganje

Predstavnici gradova svih sedam ITU urbanih područja, potpisali su jučer  u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja za provedbu projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Opširnije...

1 3 4 5
Veličina slova