Dronovi – Primjeri dobre prakse / Aerial Uptake 2. RSG sastanak

Objavljeno: 18.07.2020

Drugi sastanak zainteresiranih sudionika za projekt Aerial Uptake uslijed COVID-19 situacije, održan je putem Google meet sučelja 17.07.2020. s početkom u 11.00 sati.

Sastanku su prisustvovali predstavnici javnog, civilnog, akademskog i gospodarskog sektora s kojima se razgovaralo o rezultatima regionalne analize i analize na razini projektnih partnera provedenog anketnog upitnika s početka 2020 godine. Istraživanje je provedeno u sklopu rješavanja ključnih problema i potreba vezanih za inovaciju i komercijalizaciju UAS-a. Sudionicima su predstavljeni prikupljeni primjeri dobre prakse, a okupljeni su pozvani i na predlaganje novih prijedloga s ciljem okupljanja što većeg broja dionika i njihovih UAS iskustava.

Na sastanku je bilo riječi o nadolazećoj zajedničkoj EU UAS regulativi koja je trebala nastupiti u srpnju ove godine ali je odgođena do kraja godine. Razgovaralo se o preprekama na koje nailaze dionici koji rade u velikim sustavima i rade na operacijama od državnog interesa, kao i o onim preprekama na koje nailaze pravne osobe koje se tek nalaze na početku svojih poslovnih procesa. Zakonska regulativna i nadležne službe u Republici Hrvatskoj navedene su kao pozitivni elementi i oni koji ne stvaraju probleme, dok je kao veliki problem vidljivi u neupućenosti i nepripremljenosti onih koji se nalaze u početnim fazama razvoja svojih tvrtki.

Iznijeli svoja promišljanja vezana za industriju bespilotnih zračnih sustava (UAS) s ciljem pronalaženja rješenja za što bolju iskorištenost potencijala UAS tehnologija u gospodarskoj i komercijalnoj upotrebi. Sudionici su se složili kako grad Osijek s trenutnom postojećom infrastrukturom i sve većim zamahom kojeg ostvaruju lokalne tvrtke, može postati potencijalni inkubator za primjenu UAS-a preuzimajući primarno mjesto u regiji, pružajući pri tom sigurno poslovno okruženje, obrazovani kadar i dodatne mogućnosti stručnog osposobljavanja.

Skip to content