10.04.2018 - EU programi i projekti

ITU – Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga, izravna dodjela bespovratnih sredstava za strateški projekt „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“, KK.06.2.2.04, u okviru SC 6e2 OPKK kroz ITU mehanizam.

Opširnije...

07.03.2018 - EU programi i projekti

Interreg V-A Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Projekt pod nazivom „Sustainable energy use in CBC area of Croatia and Hungary“ vrijedan je 246.979,60 € od čega se 85% iznosa projekta financira iz sredstava Europske unije.

Opširnije...

02.03.2018 - EU programi i projekti

Što će sve biti novo u Staroj pekari

Detalji velikog i sveobuhvatnog projekta “Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara pekara s Trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa“, predstavljeni su danas u rektoratu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Opširnije...

28.02.2018 - EU programi i projekti

Projekt „Priprema Programa obnove i upravljanja kulturnim dobrima osječke Tvrđe“, KK.06.1.1.01.0067

„Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“

Opširnije...

20.02.2018 - EU programi i projekti

Projekt Slavonija, Baranja & Srijem – strateške radne grupe

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova zatražilo je  od Svjetske banke potporu projektu Slavonija, Baranja i Srijem, što podrazumijeva i alokaciju financijskih sredstava Europskih fondova za razvoj ovog područja.

Opširnije...

16.02.2018 - EU programi i projekti

Predstavljena aplikacija „IZI DO POTPORA“ by Tanja Kovačević

Grad Osijek otkupio je licencu za korištenje aplikacijskog rješenja „IZI DO POTPORA“ by Tanja Kovačević na godinu dana i stavio ju na raspolaganje i korištenje svim poslovnim subjektima Grada Osijeka (prema evidenciji sa sjedištem u Osijeku registrirano je 13.796 aktivnih pravnih subjekata -trgovačkih društava, obrta, udruga i OPG-ova). – istaknuo je gradonačelnik u uvodnom dijelu prezentacije održane danas u BIOS-u.

Opširnije...

08.02.2018 - EU programi i projekti

Gradu Osijeku 34,6 milijuna eura na raspolaganje

Predstavnici gradova svih sedam ITU urbanih područja, potpisali su jučer  u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja za provedbu projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Opširnije...

1 2 3
Veličina slova