Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L.B. Mandića u Osijeku

Objavljeno: 17.02.2022

Informacije o projektu

Naziv projekta: Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv. L.B. Mandića u Osijeku
Kod projekta: KK.07.4.2.31.0001
Naziv korisnika: Grad Osijek
Ukupna vrijednost projekta: 93.074.532,53 kn
Kohezijski fond Europske unije: 79.113.352,65 kn (85%)
Proračun Republike Hrvatske: 13.961.179,88 kn (15%)
Razdoblje provedbe projekta: 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2023.

Učinci projekta
Izgradnjom podvožnjaka u Ulici sv. L.B. Mandića u Osijeku, poznatoj i kao Čepinska cesta, riješit će se gorući problem prometnih zastoja prouzročenih stajanjima na pružnom prijelazu te povećati sigurnost svih sudionika cestovnog, željezničkog, biciklističkog i pješačkoga prometa. Otklanjanjem zastoja poboljšat će se protočnost i ubrzati promet, a vrijeme putovanja skratiti za 7,5 minuta po vozilu. Posljedično će se smanjiti i onečišćenje bukom te razina emisije CO2 u okoliš, povećati učinkovitost javnog gradskog prijevoza te promijeniti vizura toga dijela južnog ulaza u Osijek.

Radovi u projektu
Uz izgradnju samoga podvožnjaka, radovi uključuju denivelaciju ceste ispod željezničke pruge Osijek – Zagreb, gradnju dvaju mostova – cestovnog i željezničkog, kao i ceste ispod mostova te gradnju pješačke i biciklističke staze, javne rasvjete I oborinske odvodnje i sanitarno fekalne kanalizacije. Ovisno o radovima, na snazi će biti posebna regulacija prometa. Sve informacije o projektu i o regulaciji prometa u okviru projekta dostupne su na internet stranicama Grada Osijeka, te na društvenoj mreži Instagram https://www.instagram.com/podvoznjakcepinska.

Kontakt osobe za više informacija:
mr.sc. Ljiljana Belajdžić, dipl.ing.građ.
pročelnica UO za graditeljstvo, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – voditeljica tima
+385 31 229 281
ljiljana.belajdzic@osijek.hr

Aleksandra Čulin, dipl.ing.građ.
viša savjetnica specijalistica – zamjenica voditeljice tima
+385 31 229 280
aleksandra.culin@osijek.hr

Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Grada Osijeka.
www.strukturnifondovi.hr

Skip to content