Održana Konferencija „EU fondovi 2021.-2027. – Nove prilike“ u sklopu posjeta povjerenice Europske komisije za koheziju i reforme Elise Ferreire

Objavljeno: 30.09.2022

U sklopu Konferencije „EU fondovi 2021.-2027. – Nove prilike“, zamjenica gradonačelnika i
čelnica ITU PT Osijek Jasenka Crnković sudjelovala je na panelu „Nove mogućnosti za
gradove u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.“.

Zamjenica Crnković ističe da je dobra suradnja između središta urbanog područja i drugih jedinica lokalne samouprave unutar aglomeracije preduvjet za identifikaciju najkvalitetnijih projekata i uravnotežen razvoj svih JLS. Kroz ITU mehanizam pripremljeni su projekti koji imaju dugoročni razvojni učinak, nemaju uski lokalni karakter te odražavaju ulogu grada Osijeka kao središta regije te utječu i na razvoj urbane aglomeracije Osijek i istoka Hrvatske. Uglavnom se sufinanciraju u omjeru do 85%, integriraju se s drugim razvojnim projektima, a ujedno i integriraju infrastrukturu (izgradnje i rekonstrukcije) i sadržaje (soft-aktivnosti) omogućujući kombinaciju javne i privatne inicijative. Na ovaj je način omogućena provedba projekata koje bi inače bilo teško provesti isključivo proračunskim sredstvima Grada Osijeka/JLS i za koje često ne postoje drugi izvori financiranja, zaključuje Crnković.

Dodatno, projekti koji se provode u okviru ITU mehanizma u većoj su mjeri prilagođeni lokalnim potrebama i bottom-up pristupu i utemeljeni na potrebama koje postoje na terenu nego u slučaju prijave projekata na nacionalne pozive za financiranje jer do sada gradovi nisu imali utjecaj na odabir projekata, a ITU mehanizam potiče strateško promišljanje i planiranje razvoja urbanog područja i suradnju grada sjedišta i okolnih JLS koje ulaze u sastav aglomeracije.
Grad Osijek je Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2020. definirao institucionalni okvir u skladu s preporukama i napucima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i realizirao dodjelom poslova Posredničkog tijela zasebnom Odsjeku za provedbu ITU mehanizma (ITU PT).

Crnković ističe da je jedan od ključnih izazova bilo uskladiti rad ITU PT-a koji je ustrojen unutar gradske uprave i funkcionira unutar jednog zakonskog okvira te Sustava upravljanja i kontrole EU fondovima koji podliježe pak različitim propisima i procedurama.
Posebnu pozornost trebalo se usmjeriti na razdvajanje funkcija radi izbjegavanja mogućeg sukoba interesa. Važno je istaknuti kako je ITU PT, iako dio gradskog sustava, potpuno neovisan prilikom ocjene kvalitete projekata koje kao prijavitelji podnose drugi dijelovi gradskog sustava te u tom smislu djeluje kao i bilo koje drugo tijelo unutar Sustava upravljanja i kontrole.

U svom je izlaganju zamjenica Crnković ujedno obuhvatila i pitanja usmjeravanja financijskih sredstava Grada Osijeka u infrastrukturu za razvoj poduzetništva kao što su Projekt Gospodarskog centra i IT Parka. Oba projekta su projekta od strateškog značaja za područje UA Osijek jer svojim dosegom nadilaze lokalne potrebe i imaju širi učinak na cijelu regiju. Tako će razvoj nove poslovne infrastrukture podići gospodarsku vidljivost regije i unaprijediti poduzetničku klimu, pridonijeti razvoju novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća (MSP), razvoju usluga poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za MSP–ove, te razvoj mreže poslovnih komunikacija.

Na kraju Crnković zaključuje je Grad Osijek pomoću ITU mehanizma uspio nadići usko lokalne interese, političke različitosti, uskladiti ih u strateškom promišljanju uspostaviti sinergiju svih jedinica lokalne samouprave iz obuhvata.

Skip to content