Projekti

Sadržaj

Projekti

Popis EU projekata u kojima sudjelovanje Grada Osijeka (projekti u provedbi, prijavljeni projekti i projekti u pripremi).

Više o glavnim projektima:

I-SharE LIFE projekt

Projekt I-SharE LIFE pozicioniran je unutar tematskog prioriteta “Air Quality and Emissions including the Urban Environment” LIFE pod-programa za Okoliš i Učinkovitost Resursa.

Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe, KK.06.2.2.04.0001

Grad Osijek prijavio je strateški projekt Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe, KK.06.2.2.04.0001 na Poziv na dostavu projektnog prijedloga Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije…

1 2
Veličina slova