Ekonomska integracija izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo

Objavljeno: 03.11.2021

Projekt „Ekonomska integracija izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo“ provodi se u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje – ADRION.

Riječ je o projektu kojemu je glavni cilj povećati mogućnosti izbjeglica da postanu aktivni gospodarski akteri i agenti vlastite integracije u pojedinom domaćinskom društvu te time, a kroz stvaranje radnih mjesta i podržavanje osnutka novih poduzeća, doprinesu gospodarskome razvoju zajednice.

Projekt će obuhvatiti 80 izbjeglica, tražitelja azila, potom 48 predstavnika lokalne uprave, 24 predstavnika regionalne uprave, 12 predstavnika pružatelja javnih usluga, 24 predstavnika interesnih skupina uključujući i civilni sektor, 18 predstavnika visokoškolskih ustanova te 48 predstavnika malog i srednjeg poduzetništva.

Projekt je vrijedan 3,12 milijuna eura, a provodit će se 24 mjeseca, odnosno do siječnja 2023. i to u zemljama Jadransko-jonske regije koja uključuje četiri države članice EU – Hrvatsku, Grčku, Italiju, Sloveniju, te četiri države nečlanice – Albaniju, Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu.

Na taj način stvorit će se transnacionalno partnerstvo koje će okupiti nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, vladina tijela, nevladine organizacije, socijalne poduzetnike, akademike i izbjeglice u jedan zajednički program, prvi takve vrste u ADRION regiji.

U vrijeme povećanih migracijskih tokova, ekonomska integracija izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo prepoznata je kao goruće pitanje u prevladavanju izbjegličke krize. Ovim će se projektom, stoga, istražiti postojeće mogućnosti integracije izbjeglica kroz njihovo uključivanje u socijalno poduzetništvo te analizirati praktično iskustvo različitih institucionalnih, nevladinih i gospodarskih čimbenika u svim zemljama sudionicama. Osim toga, ispitat će se postojeće dobre prakse u zemljama Europske unije te ocijeniti mogućnosti njihove primjene u zemljama ADRION regije.

Nositelj projekta je Znanstveno-istraživački centar Koper iz Slovenije, a partneri u projektu su Primorski tehnološki park (Slovenija), talijansko Sveučilište Alma Mater Studiorum – Universita’ di Bologna,  Općina Brindisi (Italija), Helensko otvoreno sveučilište (Grčka), Regionalna razvojna agencija Srem (Srbija), Javna ustanova „Razvojna agencija Unsko–sanskog kantona“ (Bosna i Hercegovina) te Grad Osijek.

Uz glavne partnere, projektu su se pridružili i Ministarstvo ekonomije Slovenije, koje je ujedno i prijavitelj projekta, Vladin ured za integraciju migranata Slovenije, Glavni ured za migrantske politike regije Apulia (Italija), Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb regije Emilia Romagna (Italija), Pokrajinski sekretarijat za demografiju i ravnopravnost spolova Srbija, Grad Bihać (BiH), Ministarstvo rada i socijalne politike BiH, Ministarstvo rada i socijalnih usluga (Grčka), Grčka razvojna agencija te Osječko–baranjska županija.

ADRION regija inače predstavlja jednu od najbogatijih regija u Europi u kontekstu kulturne raznolikosti, s izrazitim bogatstvom različitih tradicija, jezika, religija i arhitektonske baštine, te će se u okviru ovoga projekta doprinijeti i stvaranju povoljnog okružja za društvene inovacije, kako bi se prihvatili novi izazovi u kontekstu socijalne uključenosti, borbe protiv siromaštva, integracije migranata u društvo i na tržište rada te ostalih demografskih promjena.

Skip to content