Sanacija zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Sarvaš“, Grad Osijek (KK.06.3.1.13.0005)

Objavljeno: 17.03.2021

Projekt sanacije zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Sarvaš“, provodi se u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6 i 1 – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Specifični cilj 6 i 1 – Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta:

CO22 Regeneracija zemljišta – sanacijom zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Sarvaš“ ostat će sanirana površina odlagališta od 12.58 ha

6ca12 Zatvorena i sanirana odlagališta otpada – provedbom projekta sanacije zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Sarvaš“ zatvorit će se i sanirati jedno (1) odlagalište otpada.

Također sanacija zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Sarvaš“ na području Grada Osijeka izravno zadovoljava Cilj 4. i Mjeru 4.2. Sanacija odlagališta neopasnog otpada.

Cilj projekta: sanacijom zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Sarvaš“ na području Grada Osijeka će se pridonijeti sprečavanju negativnih učinaka odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, zaštiti podzemne i površine vode, smanjenju emisija stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša.

 

Naziv korisnika: Grad Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 70.587.304,25 kuna

EU sufinanciranje projekta: 59.999.208,61 kuna

Razdoblje provedbe projekta:  8. svibnja 2020. do 8. srpnja 2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Nada Zebić, pomoćnica pročelnice

+385 31 321 332

nada.zebic@osijek.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content