Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku (KK.03.1.2.26.0001)

Objavljeno: 17.12.2021

Naziv projekta: Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku (KK.03.1.2.26.0001)

Fond: Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Program potpore: Prioritetna os 3- „Poslovna konkurentnost“, Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“, Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva” OPKK-a, financiranog sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija

Partneri projekta: Grad Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 63.750.872,74 kn

Iznos koji sufinancira Europska unija: 44.984.900,12 kn (70%)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe : 01.03.2021.-01.09.2023.

OPIS PROJEKTA

Gospodarski centar je strateški projekt Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka koji ima za cilj razvoj nove poslovne infrastrukture koja će podići gospodarsku vidljivost regije i unaprijediti poduzetničku klimu, osigurati prostore za gospodarske manifestacije, sajmove i kongresna događanja te time povećati gospodarsku aktivnost Županije, a i cijele regije. Projekt koji se provodi u partnerstvu s Gradom Osijekom doprinijet će unaprjeđenju poslovnih pomoćnih usluga kao i osigurati infrastrukturu za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja i povećati promicanje poduzetništva u društvu kroz poboljšanje poduzetničkih vještina. Izgradnja Gospodarskog centra predstavljat će iskorak  razvojnih tendencija i omogućavanja poboljšanja uvjeta za gospodarski rast.

Gospodarski centar će se graditi na novoformiranoj građevnoj čestici označenoj kao k.č.br. 9701/7 čija je ukupna površina 127.655,00 m2, a koja je u vlasništvu Grada Osijeka. Novoizgrađeni Gospodarski centar sastojat će se od niza objekata te imati ukupnu površinu oko 73.500 m2 neto površine zgrada, te 35.000 m2 neto otvorenih površina s otvorenim izložbenim prostorima.

Gospodarski centar će činiti više objekta različitih namjena :

–             Zgrada 1. Gospodarskog centra (multifunkcionalni objekt),

–             Kongresni centar (poslovna namjena(sastanci, kongresi, manifestacije)),

–             Nadzemna garaža (servisna namjena (parking)),

–             Poslovno/obrtni anex (naslonjen na garažu, poslovna namjena (obrti, proizvodnja)),

–             Poslovni toranj (poslovna namjena (uredi) i

–             Unutarnji izložbeni prostor (gospodarska namjena (sajmovi), 5 spojenih hala).

Zgrada 1. Gospodarskog centra predviđena je kao multifunkcionalni objekt s mogućnošću prilagodbe prostora veličini i zahtjevima događanja, mješovite namjene, tlocrtne površine 4.016 m2 a ukupne bruto površine oko 4.989 m2. U sklopu Projekta urediti će se i pristupni put u dužini od 150 m.

Zgrada 1. Gospodarskog centra sastoji se od prizemlja te u cca četvrtini svoje tlocrtne površine i kata. U prizemlju su predviđene prostorije za izložbe/sajam, konferencije, kongrese, caffe/snack bar, servisne prostorije dok se na katu nalaze uredski i njima vezani servisni prostori. Sam izložbeni prostor bit će smješten u prizemlju i imati površinu od 1.749 m2. Objekt predviđa prostor za blagajnu i sve neophodne popratne prostorije te sanitarni čvor. U prizemlju će također biti četiri multifunkcionalne dvorane za poslovne sastanke i prezentacije. Pet prostorija je predviđeno kao izdvojene jedinice za izlagače koji trebaju više prostora ili imaju specifične zahtjeve oko prostora. Jedna prostorija će biti prilagođena na način da je pogodna za caffe/snack bar. Na gornjoj etaži će biti uredi za upravljanje sajmom, prostorije za sastanke i za potrebe izlagača ili drugih poslovnih subjekata.

Objekt će imati adekvatan parkirališni prostor, sukladan svojoj namjeni, mogućnost vanjskog izlaganja kada je to potrebno te uređen krajobraz.

Web: https://gospodarskicentarosijek.eu/ 

Facebook: https://www.facebook.com/gospodarskicentarosijek

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/gospodarskicentarosijek

 

Skip to content