Projekt Izgradnja Dječjeg vrtića Uske njive, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0040

Objavljeno: 13.04.2023

Vrijednost projekta: 1.778.359,06 EUR

Bespovratna sredstva: 1.270.953,61 EUR

Sredstva Grada Osijeka: 507.405,45 EUR

Razdoblje provedbe: 20.02.2023. (24 mjeseca)

Opis projekta:

Grad Osijek planira izgraditi novi vrtić na građevnoj čestici u svom vlasništvu (k.č.br. 9873/11, k.o. Osijek), u naselju Uske njive koje je značajno izgrađeno u zadnjih 10 godina te su u njega doselile mnoge mlade obitelji s djecom jasličke i vrtićke dobi, a gdje ne djeluje gradski vrtić. Dječji vrtić Uske njive u Kutinskoj ulici bb imat će bruto površinu 1.211,20 m2 m2. Glavni cilj ovoga projekta je povećati dostupnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na područja grada Osijeka te osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete i preduvjete za uključivanje dodatne djece u RPOO kroz izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića Uske njive. Specifični cilj projekta je omogućiti 116 novih upisnih mjesta na području grada Osijeka u vrtićke i predškolske obrazovne programe kroz izgradnju i opremanje ovoga vrtića sa 7 dnevnih boravaka (3 za jasličke i 4 za vrtićke skupine).

Prijavitelj prijavljuje projekt u partnerstvu s Osječko-baranjskom županijom te će novim kapacitetima biti omogućen upis djece iz više općina i/ili gradova, čiji roditelji gravitiraju Osijeku zbog dnevnih migracija.

Svrha i opravdanost:

Relevantna međunarodna istraživanja (PISA, TIMSS) kao temelj Zaključaka Vijeća EU o RPOO jasno pokazuju PROJEKT 2/17 da je RPOO temelj cjeloživotnog učenja. Kvalitetan RPOO izuzetno je važan za razvoj djeteta, pogotovo za povećanje akademskih postignuća i vjerojatnosti nastavka obrazovanja tijekom cijelog života. Također je važan i za razvoj socijalnih vještina, a uključenost u RPOO značajno doprinosi socijalnoj uključenosti djece. EK potiče razvoj programa institucionalnog RPOO-a, prepoznavši njegovu važnost za smanjenje stope ranog napuštanja školovanja, stope socijalne isključenosti djece iz marginaliziranih skupina i obitelji u nepovoljnom položaju, ali i za mogućnosti razvoja svih dječjih potencijala, uz veću mogućnost zapošljavanja roditelja uslijed osiguranja primjerene skrbi za djecu predškolskog uzrasta (Rezolucija Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja u smjeru europskog prostora obrazovanja i šire (2021.–2030.), Strateški prioritet 1.: Poboljšanje kvalitete, pravednosti, uključenosti i uspjeha za sve u obrazovanju i osposobljavanju; Preporuka Vijeća o visokokvalitetnim sustavima RPOO-a od 22.5. 2019.). Iako je u razdoblju 2004.-2016. broj djece uključene u RPOO u Hrvatskoj porastao za 37,2%, a broj dječjih vrtića za 34,7%, postignuta razina još je uvijek među najnižima u EU (79,4% djece dobi od 3. g. do polaska u OŠ, 2019., Eurostat) i znatno ispod barcelonskih ciljeva EU (33% djece jasličke i 90% djece vrtićke dobi obuhvaćeno RPOO-m) i cilja Europskog prostora obrazovanja (96% djece između 3. g. i polaska u OŠ obuhvaćeno RPOO-m). Na području grada Osijeka situacija je slična: 2011. godine u RPOO bilo je uključeno 2.682 djece u 34 vrtića te je broj konstantno rastao i iznad 3.000 u 2021./2022. u 40 vrtića. To je značajan porast kojega nisu pratila adekvatna ulaganja u nove/postojeće zgrade vrtića zbog nedostatka financijskih sredstava, ali je još uvijek uključenost djece u RPOO na području grada Osijeka relativno niska – 65,48% (uz napomenu da je ta uključenost u dobi 3+ ipak veća), a na području OBŽ 51,31%, što je dosta niže od EU cilja. Kohezijska politika EU 2021.-2027. u PO 4 ‘Europa s istaknutijom socijalnom komponentom’ naglašava važnost poboljšanja pristupa uključivim i kvalitetnim uslugama obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja razvojem infrastrukture, ali i povećanja socioekonomske integracije marginaliziranih skupina i onih u nepovoljnom položaju.

Kontakt osoba za više informacija:

Vesna Brezovac, voditeljica projekta

+385 31 229 238

vesna.brezovac@osijek.hr

Skip to content