Izgradnja odvodnje oborinskih voda eko-industrijske zone Nemetin

Objavljeno: 19.05.2021

EU fondovi - Regionalni razvoj

Naziv projekta: Izgradnja odvodnje oborinskih voda eko-industrijske zone Nemetin

Kod projekta: KK.03.1.2.18.0008

Naziv poziva: ITU – Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture urbane aglomeracije Osijek

Naziv specifičnog cilja: Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora

Nositelj projekta: Grad Osijek

Razdoblje provedbe projekta: 13.11.2019. – 13.12.2021. (25 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta: 19.739.771,31 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 3.999.621,92 kuna

 

Sažetak projekta:

Zbog potrebe zbrinjavanja oborinskih voda iz Eko-IZ Nemetin koja se prostire na cca 609.000 m2, što ne uključujuće cc 50 ha koje trenutno nisu infrastrukturno opremljene i predmet su razvoja zone, projektirano je cjelovito rješenje oborinske odvodnje sukladno zahtjevima javno-pravnih tijela. U okviru izgradnje biti će  uređeni ulijevni kanali, izgrađeni objekti za pravilno funkcioniranje i upravljanje (izlijevne građevine, prepumne stanice i sl.), a u ukupnoj dužini od 6,071m’ zatvorenih i otvorenih kanala.

 

Opis projekta:

Projektom se namjerava izgraditi osnovna infrastruktura u Eko-IZ Nemetin kako bi se investitorima osigurali osnovni preduvjeti za uspješno poslovanje. Predmet ovog projekta je izgradnja oborinske odvodnje Eko-IZ Nemetin. Namjena otvorenih i zatvorenih oborinskih kanala je prikupljanje oborinskih voda gravitirajućeg područja te njihov transport prema izgrađenom kanalu višeg reda ”Tenjski”. Zahvat se nalazi u Osječko – baranjskoj županiji, unutar k.o. Osijek i k.o. Tenja.

Prema provedenom sustavu za označavanja projektom je obuhvaćena kanalska mreža u duljini od 6.071,38m.

Osnovni ciljevi projekta jesu cjelovito rješenje oborinske odvodnje slivnog područja, uređenje ulijeva kanala, izgradnja objekata za pravilno funkcioniranje i upravljanje oborinske odvodnje, poboljšanje postojećih elemenata odvodnje.

Predmetnom izgradnjom zatvorit će se trenutne potrebe za odvodnjom oborinskih voda Eko-IZ  Nemetin.

Ukupna vrijednost investicije iznosi   19.701.452 kuna s PDV-om.

 

Kontakt:

Srećko Kukić

viši savjetnik specijalist za pripremu i provedbu razvojnih projekata

Upravni odjel za programe Europske unije

Srecko.Kukic@osijek.hr

031 229 274

Skip to content