Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Sadržaj

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi u svezi:

– praćenje tekuće likvidnosti i dospijeća plaćanja obveza,pravovremeno plaćanje i sustavno izvještavanje,
– otvaranje, zatvaranje i praćenje žiro-računa Proračuna Grada Osijek,
– vođenje kunske i devizne analitike,
– pripremanje i vođenje kunskog i deviznog platnog prometa te gotovinskih isplata,
– suradnja s financijskim institucijama te suradnja na razvoju i implementaciji programskih i aplikativnih rješenja sustava za financijsko praćenje poslovanja,
– komunikacija s dobavljačima usklađenja stanja knjige ulaznih računa s financijskim stanjem te usklađivanja stanja knjige ulaznih računa s dobavljačima Grada,
– priprema i provođenje kompenzacija, cesija, asignacija,
– kontrola dužnika prije isplate,
– vođenje poslova obračuna i naplate prihoda grada Osijeka kao i knjige izlaznih računa i dr. te obračun ostalih potraživanja Grada,
– izdavanja izlaznih računa, uplatnica i drugo,
– izdavanje potvrda o stanju duga po zahtjevu,
– izrada Odluke o gradskim porezima kao i njene izmjene te suradnja s Poreznom upravom,
– usklađivanje stanja pomoćne knjige izlaznih računa i drugih dokumenata s financijskim knjigovodstvom te usklađivanja stanja pomoćnih knjiga s ”kupcima” Grada,
– naplata svih proračunskih prihoda u suradnji sa upravnim odjelima koji stvaraju prihode,
– vodi evidenciju o poduzetim mjerama naplate potraživanja (izlistavanje i slanje opomena dužnicima, pokretanje ovršnih postupaka i drugih radnji neophodnih za učinkovitu naplatu gradskih prihoda),
– u suradnji sa odsjekom financijske operative predlagati potrebne mjere za poboljšanje naplate potraživanja,
– rad sa strankama,

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka u Odsjeku se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice: Pododsjek financijske operative.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Veličina slova