Pododsjek financijske operative

Sadržaj

Pododsjek financijske operative

U Pododsjeku financijske operative obavljaju se stručni poslovi u svezi:

– vođenje knjige ulaznih računa i drugih dokumenata te kontrola ispravnosti istih,
– raspoređivanje i distribucija računa po Upravnim odjelima
– evidencija ovjerenih vraćenih računa i kontrola potpisnika na računima
– ovjera dokumenata i prosljeđivanje na plaćanje,
– praćenja tekuće likvidnosti i dospijeća plaćanja obveza,
– pripremanja i vođenja kunskog i deviznog platnog prometa te gotovinskih isplata
– usklađivanja sa dobavljačima
– dostavljanje popisa nevraćenih računa u Upravne odjele
– slanje potvrda na zahtjev o plaćenim dokumentima kao dokaz o uplati
– rasknjižavanje svakog pojedinog plaćanje po komitentu i računu-situaciji
– izrada i objedinjavanje pregleda plaćanja po svakom komitentu posebno na zahtjev i usklađivanje zatvaranja predujma po investicijama
– vođenja ostalih pomoćnih evidencija prema posebnim propisima i svojim potrebama npr. vođenje analitičke evidencije nastalih obveza i dr.,

Informacije odjela

Naziv:

Pododsjek financijske operative


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Voditelj/ica:
Mirela Škaro,
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content