Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Sadržaj

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju stručni, administrativni i drugi poslovi:

– praćenje tekuće likvidnosti i dospijeća plaćanja obveza, pravovremeno plaćanje i sustavno izvještavanje
– otvaranje, zatvaranje i praćenje žiro-računa Proračuna Grada Osijek
– vođenje kunske i devizne analitike
– pripremanje i vođenje kunskog i deviznog platnog prometa te gotovinskih isplata
– suradnja s financijskim institucijama te suradnja na razvoju i implementaciji programskih i aplikativnih rješenja sustava za financijsko praćenje poslovanja Grada
– komunikacija s dobavljačima i kupcima, usklađenja stanja knjige ulaznih i izlaznih računa s financijskim stanjem
– priprema i provođenje kompenzacija, cesija, asignacija
– kontrola dužnika prije isplate
– vođenje poslova obračuna i naplate prihoda grada Osijeka kao i knjige izlaznih računa i dr. te obračun ostalih potraživanja Grada
– izdavanje izlaznih računa, uplatnica i drugo
– izdavanje potvrda o stanju duga po zahtjevu
– izrada Odluke o gradskim porezima kao i njene izmjene te suradnja s Poreznom upravom
– usklađivanje stanja pomoćne knjige izlaznih računa i drugih dokumenata s financijskim knjigovodstvom te usklađivanja stanja pomoćnih knjiga s ”kupcima” Grada,
– naplata proračunskih prihoda u suradnji sa upravnim odjelima koji stvaraju prihode
– evidencija o poduzetim mjerama naplate potraživanja (izlistavanje i slanje opomena dužnicima, pokretanje ovršnih postupaka i drugih radnji neophodnih za učinkovitu naplatu gradskih prihoda)
– predlaganje dodatnih mjera potrebnih za poboljšanje naplate potraživanja
– evidencija i pohrana primljenih i izdanih instrumenata osiguranja
– rad sa strankama

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odsjeka u Odsjeku se ustrojavaju sljedeće ustrojstvene jedinice: Pododsjek financijske operative.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content