Sanja Matišić

Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

Funkcija: viša referentica 2.

Broj sobe: 47

Telefon: 229 178

E-mail: sanja.matisic@osijek.hr

Veličina slova