Odsjek za zdravstvo i osobe s invaliditetom

Sadržaj

Odsjek za zdravstvo i osobe s invaliditetom

Odsjek za zdravstvo i osobe s invaliditetom posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju poslovi u svezi zaštite zdravlja građana te zaštite životinja. Poslovi u svezi zdravstva obuhvaćaju provedbu mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, aktivnosti preventivnog djelovanja, unaprjeđenja i zaštitu zdravlja građana te zaštitu životinja. U okviru Odsjeka obavljaju se i poslovi vezani uz financiranje, praćenje i pomaganje rada udruga, poslovi u svezi sa unapređenjem kvalitete života osoba s invaliditetom, pruža se stručna podrška za prijave na natječaje iz domene nadležnosti Odsjeka i provode se odabrani projekti. Obavlja se rad s strankama te administrativni poslovi vezani za rad Povjerenstva za osobe s invaliditetom. Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Grada.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za zdravstvo i osobe s invaliditetom


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content