Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

Sadržaj

Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

U Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo (u daljnjem tekstu: Odjel) obavljaju se poslovi u svezi sa socijalnom zaštitom za građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih razloga i okolnosti nisu u stanju samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe, unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika, pronatalitetne politike na području grada, zaštite zdravlja građana te zaštite životinja.

Poslovi u svezi sa socijalnom zaštitom za građane i unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika obuhvaćaju sustavno praćenje kretanja životnog standarda građana, a posebno umirovljenika i predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unaprjeđenje kvalitete njihovog života kroz provedbu zakonskih mjera i mjera programa socijalne skrbi Grada te dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima i umirovljenicima; obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz područja socijalne skrbi te rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi.

Poslovi u svezi s pronatalitetnom politikom obuhvaćaju poslove koordinacije i provedbe pronatalitetnih mjera. Poslovi u svezi zdravstva obuhvaćaju provedbu mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, aktivnosti preventivnog djelovanja, unaprjeđenja i zaštitu zdravlja građana te zaštitu životinja. U okviru Odjela obavljaju se i poslovi vezani uz praćenje i pomaganje rada udruga iz područja socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja, izrade programa za povlačenje sredstava iz EU i drugih tijela te provođenje projekata financiranih ili sufinanciranih od strane EU i drugih tijela iz nadležnosti upravnog tijela.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Odjela ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju

Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju poslovi u svezi sa socijalnom zaštitom građana koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih razloga i okolnosti nisu u stanju samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe, unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika i pronatalitetne politike. Poslovi u svezi sa socijalnom zaštitom za građane i unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika obuhvaćaju sustavno praćenje kretanja životnog standarda građana, a posebno umirovljenika i predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unaprjeđenje kvalitete njihovog života kroz provedbu zakonskih mjera i mjera programa socijalne skrbi Grada, rad s strankama, dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima i umirovljenicima, obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz područja socijalne skrbi te rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi. Poslovi u svezi s pronatalitetnom politikom obuhvaćaju poslove koordinacije i provedbe pronatalitetnih mjera Grada Osijeka. Odsjek pruža stručnu podršku za prijave na natječaje iz domene nadležnosti Odsjeka i provodi odabrane projekte. Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Grada.

2. Odsjek za zdravstvo i osobe s invaliditetom

Odsjek za zdravstvo i osobe s invaliditetom posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju poslovi u svezi zaštite zdravlja građana te zaštite životinja. Poslovi u svezi zdravstva obuhvaćaju provedbu mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, aktivnosti preventivnog djelovanja, unaprjeđenja i zaštitu zdravlja građana te zaštitu životinja. U okviru Odsjeka obavljaju se i poslovi vezani uz financiranje, praćenje i pomaganje rada udruga, poslovi u svezi sa unapređenjem kvalitete života osoba s invaliditetom, pruža se stručna podrška za prijave na natječaje iz domene nadležnosti Odsjeka i provode se odabrani projekti. Obavlja se rad s strankama te administrativni poslovi vezani za rad Povjerenstva za osobe s invaliditetom. Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Grada.

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

Pročelnik:
Romano Kristić
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Adresa:

Ul. Ruđera Boškovića 1

Kontakt:

Telefaks:

214-611