Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju

Sadržaj

Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju

Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju posebna je ustrojstvena jedinica Odjela u kojoj se obavljaju poslovi u svezi sa socijalnom zaštitom građana koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih razloga i okolnosti nisu u stanju samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe, unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika i pronatalitetne politike. Poslovi u svezi sa socijalnom zaštitom za građane i unaprjeđenja kvalitete života umirovljenika obuhvaćaju sustavno praćenje kretanja životnog standarda građana, a posebno umirovljenika i predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unaprjeđenje kvalitete njihovog života kroz provedbu zakonskih mjera i mjera programa socijalne skrbi Grada, rad s strankama, dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima i umirovljenicima, obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz područja socijalne skrbi te rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi. Poslovi u svezi s pronatalitetnom politikom obuhvaćaju poslove koordinacije i provedbe pronatalitetnih mjera Grada Osijeka. Odsjek pruža stručnu podršku za prijave na natječaje iz domene nadležnosti Odsjeka i provodi odabrane projekte. Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Grada.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content