Dokumenti i linkovi 2021.-2027.

Sadržaj

Dokumenti i linkovi 2021.-2027.

Odluka o ustrojavanju Urbane aglomeracije Osijek za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Odluka o konačnom obuhvatu Urbane aglomeracije Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 19/21)

Odluka o osnivanju Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 21/21)

Rješenje o sklapanju Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek 2021.-2027. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 21/21)

Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek i imenovanju članova (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 1/22, 25/22)

Rješenje o sklapanju Ugovora o izradi prethodnog vrednovanja Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2027. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 6/22)

Odluka o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2027. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 4/22)

Odluka Gradonačelnika o pokretanju postupka vrednovanja s planom vrednovanja (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 14/22)

Odluka Gradonačelnika o osnivanju i imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 14/22)

Odluka o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 24/22)

Komunikcijska strategija i komunikacijski akcijski plan

Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Osijek kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027. (KLASA: 911- 01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-88)

Rješenje o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 17/23)

Odluka o donošenju strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027. (Službeni glasnik 4/24)

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027.

Odluka o donošenju Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027. (Službeni glasnik 4/24)

Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027.

Završno izvješće o prethodnom vrednovanju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027.

Skip to content