Partneri 2021.-2027.

Sadržaj

Partneri 2021.-2027.

Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Osijek 2021-2027

 

a) JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Grad Osijek – Dragan Vulin – David Krmpotić
2. Općina Antunovac – Ante Modrić – Marta Bezjak
3. Općina Bilje – Ivana Plaščak – Zvjezdana Siler
4. Općina Bizovac – Srećko Vuković – Željko Franjić
5. Općina Čepin – Dražen Tonkovac – Ivan Žeravica
6. Općina Erdut – Jugoslav Vesić – Bojana Orsić
7. Općina Ernestinovo – Marijana Junušić – Maja Bračun
8. Općina Petrijevci – Zvonko Kajunić – Renata Pilgermayer
9. Općina Vladislavci – Marjan Tomas i Gordana Pehar Kovačević
10. Općina Vuka – Damir Maričić – Marijana Sertić

 

b) ŽUPANIJA I REGIOANALNI KOORDINATOR

11. Osječko-baranjska županija – Gabrijela Čurković – Ivan Hampovčan
12. Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije – Denis Ćosić – Ivana Starčević

 

c) PREDSTAVNICI JAVNIH TIJELA

13. Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek – Beba Madunović – Marija Koški
14. Klinički bolnički centar Osijek – Sanja Pešić – Dora (Marijanović) Šmehil
15. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku – Ivana Sudić – Snježana Klarić Čuljak
16. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije – Ivana Jurić – Mislav Matišić

 

d) VISOKOŠKOLSKE USTANOVE, PRUŽATELJI OBRAZOVNIH USLUGA I USLUGA OSPOSOBLJAVANJA TE ISTRAŽIVAČKI CENTRI

17. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Drago Šubarić – Darija Krstić

 

e) GOSPODARSKI I SOCIJALNI PARTNERI

18. Žito d.o.o., Osijek – Jelena Kapraljević – Ilija Župarić
19. Saponia d.d. Osijek – Ankica Šerić – Andrea Božić
20. Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek – Martina Hećimović – Ana Mutnjaković

 

f) GOSPODARSKE I OBRTNIČKE KOMORE

21. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek – Snježana Babić – Igor Mikulić
22. Obrtnička komora Osječko-baranjske županije – Stjepan Birović – Ivanka Janić
23. Hrvatska udruga poslodavaca Regionalni ured Osijek – Ivan Sarić – Vedrana Gado

 

g) ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

24. Udruga za rad s mladima “Breza” – Ivana Šibalić – Suzana Vargović
25. Udruga Osijek Software City – Mihael Tomić – Denis Sušac

Skip to content