Općenito o Urbanoj aglomeraciji Osijek (UAOS) i Integralnim teritorijalnim ulaganjima (ITU) 2021. – 2027.

Sadržaj

Općenito o Urbanoj aglomeraciji Osijek (UAOS) i Integralnim teritorijalnim ulaganjima (ITU) 2021. – 2027.

Izvor: DZS

 

Općenito o Urbanoj aglomeraciji Osijek (UAOS) i Integralnim teritorijalnim ulaganjima (ITU)

Urbana aglomeracija Osijek je integrirani prostor konkurentnog gospodarstva, održivog razvoja i kvalitetnog življenja stanovnika koji ostvaruju svoje razvojne potencijale. Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Grad Osijek definiran je kao središte urbane aglomeracije što je i potvrđeno Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Osijek od 24. studenog 2015. od strane potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

U srpnju 2021. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., prema kojima su gradovi koji su do trenutka njihovog donošenja uspostavili svoja urbana područja imali mogućnost zadržati postojeći obuhvat ili uspostaviti nova urbana područja. U skladu s predmetnim Smjernicama Grad Osijek predložio je izmjenu obuhvata Urbane aglomeracije Osijek za financijsko razdoblje 2021. – 2027., te je odlukom ministrice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije od 15. studenog 2021. godine odlučeno da u sastav Urbane aglomeracije Osijek ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave:

  • Grad Osijek,
  • Općina Antunovac,
  • Općina Bilje,
  • Općina Bizovac,
  • Općina Čepin,
  • Općina Erdut,
  • Općina Ernestinovo,
  • Općina Petrijevci,
  • Općina Vladislavci,
  • Općina Vuka.

Integrirana teritorijalna ulaganja je mehanizam koji se koristi da bi se integrirala sredstva iz različitih europskih fondova i operativnih programa te uložila ta sredstva u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sve u cilju promicanja ujednačenog regionalnog razvoja diljem Europe. Grad Osijek je posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

Skip to content