Urbana aglomeracija Osijek 2021 – 2027

Sadržaj

Urbana aglomeracija Osijek 2021 – 2027

Urbana aglomeracija Osijek je integrirani prostor konkurentnog gospodarstva, održivog razvoja i kvalitetnog življenja stanovnika koji ostvaruju svoje razvojne potencijale.

Dana 11. listopada 2021. Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Odluku o Konačnom prijedlogu obuhvata Urbane aglomeracije Osijek koja broji 10 jedinica lokalne samouprave. (Grad Osijek – središte UA Osijek i općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci i Vuka).

 

Dana 15. studenog 2021. godine od strane ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije donesena je Odluka o ustrojavanju Urbane aglomeracije Osijek za financijsko razdoblje 2021.-2027. u koje ulazi 10 jedinica lokalne samouprave: Grad Osijek te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci i Vuka.

 

Dana 17. studenog 2021. Gradonačelnik donosi Rješenje o sklapanju Sporazuma o suradnji i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek. Dana 22. studenog sve JLS UA Osijeka potpisuju Sporazum.

 

Dana 17. studenog 2021. Gradonačelnik donosi Odluku o osnivanju Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek. Dana 22. studenog održana je Konstituirajuća sjednica Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek te je izabran predsjednik Ivan Radić, gradonačelnik Grada Osijeka i zamjenik Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac.

 

Dana 29. studenog 2021. Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2027.

 

Dana 28. veljače.2022. održana je 1. konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek od 25 članova.

Tijekom ožujka pripremljena i 22. ožujka.2022. donesena Odluka o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2027. (Akcijski plan Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek, Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan)

Dana 21. travnja.2022. Potpisan ugovor o izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027. sa Apsolon strategija d.o.o.

Dana 14. lipnja.2022. izrađena finalna verzija Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027. i upućena na daljnje usvajanje:

– 23.06.2022. Koordinacijsko vijeće UA Osijek donosi Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Urbane aglomeracije Osijek do 2027.

– 30.06.2022. . Partnersko vijeće UA Osijek donosi Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Urbane aglomeracije Osijek do 2027.

– 30.11.2022. Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Odluku o donošenju Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana.

– Dana 16. svibnja 2023. godine od strane ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije donesena je Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Osijek kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021.-2027.

– Dana 7. prosinca 2023. u Šibeniku između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Grada Osijeka sklopljen je Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.

– 1. prosinca 2023. objavljeno je savjetovanje za Poziv „Izgradnja biciklističke infrastrukture UA Osijek“ u okviru ITP-a putem ITU mehanizma, te je Poziv objavljen 20. prosinca 2023.

– Objavljeno je javno savjetovanje o Nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027. godine dana 8. prosinaca 2023 u trajanju do 8. siječnja 2024

– Dana 9. veljače 2024. godine održane su 5. sjednica Partnerskog vijeća i 5. sjednica Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek na kojima su dana pozitivna mišljenja na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027. godine i Konačni nacrt Akcijskog plana SRUAOS

– Na sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka, održanoj 27. veljače 2024. usvojena je Strategija razvoja UA Osijek do 2027. i Akcijski plan Strategije razvoja UA Osijek do 2027.

Skip to content