Sanacija odlagališta neopasnog otpada Filipovica

Sadržaj

Sanacija odlagališta neopasnog otpada Filipovica

Naziv projekta : Sanacija odlagališta neopasnog otpada Filipovica

Fond: EFRR (ERDF) – Ograničeni poziv za dostavu projektnog prijedloga (EN.1.2.02) za sanaciju odlagališta neopasnog otpada Filipovica – Operativni program Zaštita okoliša 2007.- 2013.

Korisnik projekta: Grad Osijek

Partneri u projektu: – 

Cilj(evi) projekta: Cilj projekta je sanacija odlagališta Filipovica. Cilj će se ostvariti kroz dva ugovora: ugovor o izvođenju radova i ugovor o nadzoru radova.

Vrijednost projekta: 9.368.947,93 HRK

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content