Međunarodni projekti

Sadržaj

Međunarodni projekti

Grad Osijek zajedno sa svojim tvrtkama i institucijama sudjelovao je ili sudjeluje u 79 EU projekata ukupne vrijednosti 103.248.235,58 €. Trenutno Grad Osijek s partnerima priprema niz međunarodnih projekata i projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Detaljniji popis određenih pojedinačnih EU projekata u kojima sudjeluje Grad Osijek i njegove institucije:

Prateći dokumenti

Tablica “EU projekti Grada Osijeka” daje prikaz EU projekata u koje je uključen Grad Osijek i institucije u njegovom vlasništvu.
Pregled obuhvaća naziv projekta, programski okvir, status Grada Osijeka i njegovih institucija u projektu, vrijednost projekta, status projekta (završen/u provedbi) i opis aktivnosti na projektu.

Skip to content