Projekt Conurbant

Sadržaj

Projekt Conurbant

Grad Osijek i Grad Vicenca potpisali su partnerski sporazum od 30. ožujka 2011. godine za provedbu Intelligent Energy Europe projekta Conurbant (An Inclusive peer-to-peer approach to envolve EU conurbations and wide urban areas in participating to the Covenant of Mayors). Pored Grada Osijeka partneri na projektu su još gradovi i organizacije iz sedam zemalja Europske unije. Grad Osijek je u projekt uključio i gradove Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac i Vinkovce.

Implementacija projekta počela je u lipnju 2011. godine te traje do lipnja 2014. godine, a glavna aktivnost projekta je izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP).

U sklopu projekta Grad Osijek je bio dužan pristupiti Sporazumu gradonačelnika što je, nakon odluke Gradskog vijeća od 9. prosinca 2011. godine, učinio dana 13. veljače 2012. Sporazum gradonačelnika je glavni europski pokret koji uključuje lokalnu i regionalnu upravu koje se dobrovoljno posvećuju povećanju energetske efikasnosti i upotrebi obnovljivih izvora energije na svom području. Potpisnici Sporazuma time žele, ne samo ostvariti, već i premašiti cilj EU za smanjenje emisije CO2 do 2020. godine.

www.conurbant.eu

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content