Priprema projektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekte prečišćavanja otpadnih voda

Sadržaj

Priprema projektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekte prečišćavanja otpadnih voda

Programski okvir: EuropeaAid

Naziv projekta: Priprema projektne dokumentacije i IPA aplikacije za projekte prečišćavanja otpadnih voda

Nositelj: Hidroinžinjering d.o.o.,

Partneri u projektu: Hidroprojekt – ING d.o.o., Grad Osijek i Grad Đakovo

Ključne aktivnosti:
Izrada pripremnih i studija isplativosti, analiza koristi i troškova, financijskih analiza (investicijskih studija), studija utjecaja na okoliš, i dr.

Ukupna vrijednost projekta: 458.410,00 €

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content