Odbor za mjesnu samoupravu

Sadržaj

Odbor za mjesnu samoupravu

Razmatra pitanja koja se odnose na osnivanje, djelokrug i ovlasti tijela mjesnih odbora odnosno gradskih četvrti i daje Gradskome vijeću mišljenja i prijedloge o tim pitanjima, razmatra i priprema prijedloge odluka i drugih akata Gradskoga vijeća.

Odbor za mjesnu samoupravu ima predsjednika i četiri (4) člana od kojih većina ne mora biti imenovana iz reda vijećnika.

  1. Mirta Vlahović, predsjednica
  2. Marin Babić
  3. Ivica Ivanković
  4. Ivica Petrović i
  5. Željko Biočić, članovi.

Kontakt osoba:

Mirsad Cerić, dipl.iur.

Tel. 229-229

e-mail: mirsad.ceric@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova