Radna tijela

Sadržaj

Radna tijela

Radi proučavanja pojedinih područja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga Vijeću, Gradsko vijeće Grada Osijeka osniva odbore, povjerenstva i druga radna tijela.

Radno tijelo ima predsjednika i određeni broj članova koje bira, odnosno imenuje Gradsko vijeće posebnim rješenjem. Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se u pravilu između vijećnika tako da sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkoj strukturi Gradskoga vijeća. U radna tijela mogu biti birani znanstveni, stručni i drugi javni djelatnici, ali njihov broj u većini radnih tijela ne smije biti veći od broja imenovanih iz reda vijećnika

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka mandata saziva Gradskoga vijeća.

Radna tijela Gradskoga vijeća su:

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content