INTERREG Cro – Slo – Hu – Združimo se – prekogranična suradnja i razvoj turizma na područjima regija Baranja i Samogy

Sadržaj

INTERREG Cro – Slo – Hu – Združimo se – prekogranična suradnja i razvoj turizma na područjima regija Baranja i Samogy

Programski okvir: INTERREG Cro – Slo – Hu

Naziv projekta: Združimo se – prekogranična suradnja i razvoj turizma na područjima regija Baranja i Samogy

Nositelj: Active Relaxation and Enviranomental Education South- Transdanubian Society – Hungary

Partneri: RRA SiB

Opis aktivnosti: formiranje prekogranične mreže ponuđača turističkih usluga, priprema zajedničkog promotivnog materijala,te medijska promocija projekta

Vrijednost projekta u €: 96.000,00

Status projekta: projekt završen

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content