Odbor za šport

Sadržaj

Odbor za šport

– razmatra pitanja koja se odnose na osiguravanje uvjeta zadovoljavanja lokalnih potreba stanovništva u području športa

– raspravlja o pitanjima od značenja za šport te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje športa

– prati i razmatra pitanja koordinacije i izrade programa javnih potreba u športu

– razmatra akte kojima se utvrđuje gospodarenje športskim objektima u smislu ugovaranja zakupa, nadzora radova na održavanju i izgradnji objekata te zaključivanju ugovora o korištenju objekata

– razmatra znanstvene i razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji razvoja športa

– razmatra dio Nacionalnog programa športa koji se provodi na području Grada

– prati aktivnosti, poslove i djelatnosti u području športa značajne za Grad

– razmatra pitanja u svezi sa športskim objektima kojima se određuje plan izgradnje, obnove, održavanja i upravljanja športskim građevinama

– razmatra izvješće o izvršavanju programa javnih potreba u športu i utrošku sredstava

– predlaže Gradonačelniku mjere i aktivnosti u praćenju korištenja i utroška sredstava u području športa

– razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Gradonačelnika u području športa.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Članovi:

Kontakt osoba:

Blaženka Marić

tel. 229-228

e-mail: blazenka.maric@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova