Odbor za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge

Sadržaj

Odbor za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge

– prati i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

– prati i razmatra pitanja u svezi sa zaštitom prava Hrvatskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, kao i civilnih invalida rata

– prati ostvarivanje prava branitelja iz nadležnosti upravnih tijela Grada Osijeka

– surađuje s braniteljskim udrugama u predlaganju programa pojačane skrbi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na području Grada Osijeka

– razmatra i daje mišljenja o dokumentima, izvješćima i drugim prijedlozima iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

– prati realizaciju programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata i civilnih invalida rata koji se financiraju iz proračuna Grada Osijeka

– obavlja i druge poslove vezane uz prava branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje mu povjeri Gradonačelnik.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Osim navedenog predsjednik Odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge:

– ostvaruje svakodnevne kontakte s braniteljskim udrugama

– potiče, koordinira i sudjeluje u poslovima vezanim za ostvarivanje prava branitelja iz Domovinskog rata

– surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, državne uprave i drugim institucijama iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

– sudjeluje u izradi i izrađuje nacrte materijala o kojima odlučuje Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće

– obavlja i druge poslove iz ovoga područja po nalogu Gradonačelnika

Članovi:

  1. Darko Nađ, predsjednik
  2. Ilija Lovrić
  3. Ivica Glavaš
  4. Miljenko Kolobarić
  5. Oto Farkaš
  6. Stjepan Španić i
  7. Zlatko Bebek, članovi.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova