Odbor za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge

Sadržaj

Odbor za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge

– prati i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

– prati i razmatra pitanja u svezi sa zaštitom prava Hrvatskih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, kao i civilnih invalida rata

– prati ostvarivanje prava branitelja iz nadležnosti upravnih tijela Grada Osijeka

– surađuje s braniteljskim udrugama u predlaganju programa pojačane skrbi hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na području Grada Osijeka

– razmatra i daje mišljenja o dokumentima, izvješćima i drugim prijedlozima iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

– prati realizaciju programa udruga proizašlih iz Domovinskog rata i civilnih invalida rata koji se financiraju iz proračuna Grada Osijeka

– obavlja i druge poslove vezane uz prava branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje mu povjeri Gradonačelnik.

Odbor ima predsjednika i najmanje četiri (4) člana.

Osim navedenog predsjednik Odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge:

– ostvaruje svakodnevne kontakte s braniteljskim udrugama

– potiče, koordinira i sudjeluje u poslovima vezanim za ostvarivanje prava branitelja iz Domovinskog rata

– surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, državne uprave i drugim institucijama iz područja ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

– sudjeluje u izradi i izrađuje nacrte materijala o kojima odlučuje Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće

– obavlja i druge poslove iz ovoga područja po nalogu Gradonačelnika

 

Odbor za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge:

1. Jurica Tolj, predsjednik
2. Tihomir Kmet
3. Ilija Vidić
4. Dubravko Pancić
5. Robert Šafar
6. Drago Ursa
7. Miljenko Kolobarić i
8. Otto Farkaš, članovi

Kontakt osoba:
Ivan Karalić
tel. 229-336
e-mail: ivan.karalic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content