Sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima

Sadržaj

Sufinanciranje kamata po poduzetničkim kreditima

Grad Osijek sudjeluje u subvencioniranju kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima do njihove otplate u poslovnim bankama kroz projekte:

Skip to content