Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka

Sadržaj

Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka

Javni poziv za dodjelu potpora raspisuje se svake godine temeljem Općeg programa poticanja
razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka.

Opći program poduzetništva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz ovog Općeg programa, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:
1. Potpore za pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
3. Potpore za certificiranje proizvoda i procesa
4. Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
5. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije
6. Potpore za izlaganje na sajmovima
7. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog javnog poziva su potpore male vrijednosti (sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. 12. 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore Službeni list Europske unije L352/1).

Korisnici potpore mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva i obrti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Sve ostale informacije i potrebne podatke o trenutno otvorenom Javnom pozivu zainteresirani poduzetnici mogu pronaći ovdje:

http://www.osijek.hr/

Veličina slova