Dokumenti i linkovi

Sadržaj

Dokumenti i linkovi

Akcijski plan za razdoblje 2018. i 2019. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 18/18.

Akcijski plan za razdoblje 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020. – Službeni glasnika Grada Osijeka 14/19

Izmjena i dopuna Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 16/19.

Izmjena i dopuna Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020. – Službeni glasnik Grada Osijeka 02/20

Strategija razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.  – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/17.

Odluka o ustrojavanju urbane aglomeracije Osijek
od 24. studenog 2015. donesena od strane Ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije;

Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća za urbanu aglomeraciju Osijek i imenovanju članova (Službeni glasnik Grada Osijeka 4/16 i 10/16)
od 31. ožujka 2016. donesena od strane Gradonačelnika Grada Osijeka;

SPORAZUM o suradnji jedinica lokalne samouprave u izradi i provedbi Strategije razvoja urbanog područja Osijek
od 6. travnja 2016. između JLS koje čine urbanu aglomeraciju Osijek

Odluka o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u skladu s njihovim strategijama razvoja urbanih područja
od 5. listopada 2016. donesena od strane Ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije;

SPORAZUM o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“u financijskom razdoblju 2014.-2020.
od 13. travnja 2017. između

  • MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. i
  • GRADA OSIJEKA, središta urbanog područja u kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja, Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (u nastavku teksta: ITU PT) za urbanu aglomeraciju Osijek, za specifične ciljeve 4c3 i 6e2 te specifične ciljeve 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.,

 

1.

Skip to content