Općenito o Urbanoj aglomeraciji Osijek (UAOS) i Integralnim teritorijalnim ulaganjima (ITU)

Sadržaj

Općenito o Urbanoj aglomeraciji Osijek (UAOS) i Integralnim teritorijalnim ulaganjima (ITU)

Urbana aglomeracija Osijek je integrirani prostor konkurentnog gospodarstva, održivog razvoja i kvalitetnog življenja stanovnika koji ostvaruju svoje razvojne potencijale. Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Grad Osijek definiran je kao središte urbane aglomeracije što je i potvrđeno Odlukom o ustrojavanju urbane aglomeracije Osijek od 24. studenog 2015. od strane potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od ukupno 19 jedinica lokalne samouprave koje čine Urbanu aglomeraciju Osijek, njih 18 nalaze se na prostoru Osječko-baranjske županije (gradovi Belišće i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Petrijevci, Punitovci, Šodolovci, Vladislavci i Vuka), a jedna pripada Vukovarsko –srijemskoj županiji (Općina Tordinci).

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije, koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja u razdoblju 2014. – 2020. godine.

ITU mehanizam je provedbeni mehanizam koji je osmišljen kako bi olakšao provedbu aktivnosti koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju, a aktivnosti se mogu financirati iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda.

Za ITU mehanizam u Hrvatskoj predviđen je iznos od 345.351.269 mil.€, a za urbanu aglomeraciju Osijek indikativno alocirano 39.942.741,39 €.

Skip to content