Mirko Živković

Odsjek za geodetsko-katastarske poslove

Funkcija: voditelj Odsjeka

Broj sobe: 6

Telefon: 229 263

E-mail: mirko.zivkovic@osijek.hr

Veličina slova