Zahvala Stožera civilne zaštite Grada Osijeka tvrtki Hemco d.o.o. iz Đakova na donaciji

Objavljeno: 04.04.2020

U ime Stožera civilne zaštite Grada Osijeka zahvaljujem tvrtki Hemco d.o.o. iz Đakova na donaciji tri tisuće višekratnih perivih maski koje će volonterima i članovima Stožera omogućiti sigurnije uvjete rada i zaštitu na terenu.

Pripadnici Stožera svakodnevno u dvije smjene na terenu provode i kontroliraju provedbu odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Trenutno je u rad Stožera uključeno više od 300 ljudi s minimalnim količinama zaštitne opreme jer je nedostupna, stoga zahvaljujem na svakom obliku solidarnosti s ljudima na terenu.

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijeka
mr. sc. Boris Piližota, mag. oec

Skip to content