Udrugama uručena 82 Ugovora o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada

Objavljeno: 15.05.2017

Grad Osijek sufinancirat će 82 projekta udruga građana odabranih temeljem Javnog natječaja, u ukupnom iznosu od 889.937,21 kuna.

Javni natječaj raspisan je za 10 područja financiranja i to: Ljudska i manjinska prava, Demokratizacija i razvoj civilnog društva, Stvaralaštvo mladih, Počasna garda, Zaštita okoliša i održivi razvoj, Komunalno stambeno područje, Gospodarstvo, Izvaninstitucionalno obrazovanje, Socijalne djelatnosti i zaštita zdravlja i Promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
Na navedenih 10 područja Javnog natječaja pristiglo je ukupno 128 prijedloga projekata/programa udruga građana od kojih 24 prijave nisu zadovoljile formalne uvjete natječaja, 12 projekata nije ostvarilo minimalnih 60 bodova te prema uvjetima Natječaja ne mogu biti financirani i još 9 projekata koji su zbog slabije ocjene niže rangirani te ne mogu biti financirani jer je utrošen planirani iznos za Javni natječaj.

Pored ovog Javnog natječaja Gradonačelnik je raspisao (ili je u Planu raspisivanja) još sedam (7) Javnih poziva za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017, a koji su otvoreni do kraja godine odnosno do utroška planiranih sredstava za što je osiguran iznos od 1.205.000,00 kuna.

Javni pozivi raspisani su za Sport, Socijalne djelatnosti i zaštita zdravlja, Gospodarstvo, Kulturu, Promicanja vrijednosti Domovinskog rata, Izgradnju i opremanje sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina koje su povjerene u zakup ili na upravljanje sportskim klubovima.

Jasenka Mađarević

Skip to content