U Osijeku najučinkovitiji sustav prikupljanja otpada

Objavljeno: 27.09.2019

Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je preuzela vrlo ambiciozne ciljeve odvajanja otpada, a u okviru te zadaće – i obvezu izgradnje dijelova infrastrukture učinkovitog gospodarenja otpadom. Stoga sve jedinice lokalne samouprave, u suradnji s nadležnim državnim institucijama, trebaju uložiti ozbiljan napor da bi do 2020. ispunili cilj o razvrstavanju 50% otpada.

Osijek je, inače, prvi grad u Hrvatskoj koji je donio plan gospodarenja otpadom, a uspješno je realizirao i projekte nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Sada je u odgovornom gospodarenju otpadom napravio i nekoliko koraka dalje; naime, završena je izgradnja reciklažnih dvorišta u Gornjem gradu i Retfali, u planu je izgradnja još jednog u Donjem gradu, a započet je i projekt izobrazbe građana i poslovnih korisnika o održivom gospodarenju otpadom.

Radove na izgradnji reciklažnih dvorišta u Gornjem gradu (Ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića 18a) i Retfali (Kapelska ulica 83), natječajno izabrani izvoditelj Osijek-Koteks završio je šest mjeseci nakon uvođenja u posao. Oba dvorišta suvremeno su opremljena, natkrivena i osvijetljena, a zaprimat će 48 vrsta otpada – uključujući i onaj opasan za okoliš, poput lijekova, baterija i ulja.

– Reciklažna dvorišta planski su napravljena da pokriju sve dijelove grada i ukupna vrijednost radova na njihovoj izgradnji je 8 milijuna kuna, od čega se 85% sredstava financira iz EU fondova – naglasio je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota na današnjoj konferenciji za novinare te najavio službeno otvorenje i predstavljanje dvorišta za 9. listopada.

Uz već postojeće dvorište na Jugu II – kojeg mjesečno posjeti više od 2000 građana i na čijem primjeru su se dvorišta pokazala kao dobar koncept na putu k ostvarenju preuzetih obveza, odnosno zadanih europskih standarda – Grad nakon riješenih imovinskih odnosa planira izgraditi reciklažno dvorište i na području Donjeg grada, kako bi ispunio zakonsku obvezu te u cijelosti pokrio područje grada.

Premda su reciklažna dvorišta važan dio infrastrukture za učinkovito gospodarenje otpadom, uz njihovu izgradnju nužno je uložiti u izobrazbu građana i dugoročni utjecaj na podizanje svijesti i promjenu navika. No, Grad Osijek je i taj preduvjet ispunio te pokrenuo projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, u okviru kojega planira educirati sve dobne skupine građana Osijeka, kao i poslovne korisnike.

– S prvim radionicama krenut ćemo već ove godine; ciljamo na školski uzrast s kojim Unikom već ima iskustva, a odvijat će se na samim reciklažnim dvorištima. Istovremeno će se podijeliti letci svim kućanstvima, a predviđene su i televizijske emisije i radio jingleovi – istakla je Ljiljana Belajdžić, pročelnica Upravnoga odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.

Reciklažnim dvorištima upravljat će gradska komunalna tvrtka Unikom, čiji je direktor Davor Vić danas podsjetio i na mobilno reciklažno dvorište koje – na zadovoljstvo tamošnjih stanovnika – obilazi osječka prigradska naselja, kako bi i oni u blizini svoga doma mogli razvrstavati otpad. Ujedno je najavio  predviđeno radno vrijeme novih reciklažnih dvorišta: RD Retfala radit će parnim nadnevkom od 8:00 do 15:00, a RD Donji grad će raditi od 13:00 do 20:00, kako bi bili dostupni tijekom cijeloga dana. Subotom će oba raditi od 8:00 do 15:00. Reciklažno dvorište na Jugu II ostaje glavno reciklažno dvorište koje će raditi u dvije smjene, ali i nedjeljom i praznicima.

Zahvaljujući novim reciklažnim dvorištima bit će pokriven cijeli grad, a Osijek će se među velikim hrvatskim gradovima potvrditi kao predvodnik u zbrinjavanju otpada.

Skip to content