Protokol za postupanje prilikom redukcije divljači

Objavljeno: 21.12.2020

„Temeljem točke 6.5. stavka 15. Programa zaštite divljači na području Grada Osijeka za razdoblje 01. travnja 2018. do 31. ožujka 2028. (Službeni glasnik Grada Osijeka br 8/19) Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Vrkić dipl. iur., načelnik Policijske uprave osječko-baranjska Ladislav Bece i stručna osoba za provedbu navedenog programa izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković potpisali su dana 14. prosinca 2020. godine Protokol za postupanje prilikom redukcije divljači (KLASA: 323-03/20-01/1, URBROJ: 2158/01-06-00/02-20-23).

Svrha je Protokola za postupanje prilikom redukcije divljači osigurati uvjete za djelotvoran i cjelovit rad nadležnih tijela – Grada Osijeka i Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Osječko-baranjske koji sudjeluju u otkrivanju, postupanju i praćenju rezultata postupaka vođenih zbog izravne ugroze građana grada Osijeka po vrstama divljači radi unaprjeđenja sustava zaštite kako divljači tako i građana grada Osijeka. Ovim Protokolom želi se osigurati maksimalna učinkovitost mjera za sprječavanje šteta od divljači uz istovremenu najveću moguću zaštitu divljači prvenstveno vodeći računa o osjećaju sigurnosti građana grada Osijeka.“

Skip to content