Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin

Objavljeno: 25.11.2019

Na Građevinskom fakultetu danas je predstavljen projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin koji će izvoditi tvrtka Eurco iz Vinkovaca. Predstavljanju projekta i uvođenju u posao izvođača radova nazočili su ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin-Šain te zamjenik gradonačelnika Boris Piližota. Cilj je projekta sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta „Nemetin“ čime će se pridonijeti sprječavanju potencijalnih negativnih učinaka odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisija stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša.

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić naglasio je kako je Grad Osijek jako dobar primjer na koji način ići u smjeru kreiranja dobrog sustava gospodarenja otpadom.
-S današnjim danom započeli smo s realizacijom sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Nemetin. Riječ o jednom od nekoliko odlagališta koja su na području Osijeka zatvoreni u proteklom razdoblju. Ovaj ugovor vrijedan gotovo 38 milijuna kuna doista je jako dobro potrošen novac. Ugovor će biti realiziran u idućih 13 mjeseci i očekujemo da će tada odlagalište otpada Nemetin biti u potpunosti sanirano te u nekoj narednoj fazi možda i privedeno nekoj drugoj rekreativnoj svrsi, ali o tom-potom. Sad nas čeka velik posao. – kazao je ministar Tomislav Ćorić te podsjetio kako je nedavno u Osijeku nazočio otvaranju reciklažnih dvorišta Gornji grad i Retfala te kako Grad Osijek i komunalno poduzeće Unikom bilježe vrlo dobre rezultate po pitanju gospodarenja otpadom.

Inače, ukupna je vrijednost projekta oko 38 milijuna kuna. Pri tome je 85 posto sredstava financirano bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda, a u sufinanciranju sudjeluje i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s iznosom od 10% prihvatljivih i procijenjenih troškova, odnosno u iznosu do 3,5 milijuna kuna. Zamjenica direktora Fonda Alenka Košiša Čičin-Šain istaknula je Osijek kao uzorni primjer:
-Ovo je jedan od značajnih projekata i svi projekti kojima je Grad Osijek bio posvećen u zadnjih nekoliko godina poput izgradnje i otvaranja reciklažnih dvorišta, sanacije odlagališta otpada Filipovica, današnjeg započinjanja radova na sanaciji odlagališta Nemetin te ono što nas još očekuje – Sarvaš kojeg isto tako treba sanirati i dovesti prema kraju. U postupku je izrada tehničke dokumentacije za regionalni centar za zbrinjavanje otpada Orlovnjak i defacto time se ide ka zaokruženom sustavu gdje bi se stvorili zdravi temelji za ekološki održiv način odlaganja otpada. To su sve vrlo značajna sredstva u kojima i Fond doprinosi sa svojom nacionalnom komponentom i definitivno se Osijek može uzeti kao uzorni primjer koji možemo i drugim gradovima s pravom podcrtavati kao jedan od dobrih rješenja kako to veliki gradovi trebaju rješavati. – rekla je zamjenica direktora Fonda Alenka Košiša Čičin-Šain.

Zadovoljstvo potpisanim ugovorom te početkom sanacije odlagališta otpada izrazio je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.
-Na tom je odlagalištu od 90.-ih godina odloženo 366 tisuća kubnih metara otpada koji se u to vrijeme nije odlagao prema današnjim pravilima struke. Naravno tu jer riječ o neopasnom otpadu, građevinskom otpadu, glomaznom otpadu i uz niz projekata koje smo realizirali u području gospodarenja otpadom, ovo je jedan od većih projekata u Republici Hrvatskoj koji se odnosi na sanaciju i buduće zatvaranje samoga odlagališta. – naglasio je Boris Piližota.

Prema riječima zamjenika gradonačelnika, rok za realizaciju projekta je 13 mjeseci.
-Cilj je zaštititi prirodu i okoliš, utjecaj na površinske, ali i podzemne vode te utjecaj stakleničkih plinova i naravno možemo reći da će ovaj projekt doprinijeti svemu onome što su ciljevi našeg Zakona o gospodarenju otpadom koji je usklađen s odredbama EU direktive, ali i planom i strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od 2017.-2022. godine. – zaključio je Boris Piližota.

Skip to content