Početna konferencija projekta “Tehnička pomoć za ITU PT Osijek”

Objavljeno: 29.08.2018

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014. – 2020. godine. Uveden je s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda.
Kako bi se ITU mehanizam mogao provoditi, urbana područja morala su zadovoljiti uvjete iz Poziva za odabir područja za provedbu ITU mehanizma te nam je u listopadu 2016. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije svečano uručilo Odluku o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Urbana aglomeracija Osijek sastoji se od 19 jedinica lokalne samouprave (gradovi Osijek, Belišće i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Petrijevci, Punitovci, Šodolovci, Tordinci, Vladislavci i Vuka).

ITU mehanizam u RH provodi se kroz sedam tematskih ciljeva unutar dva operativna programa: “Konkurentnost i kohezija” i “Učinkoviti ljudski potencijali” od kojih je za urbanu aglomeraciju osijek ukupno alocirano 39.942.741,39 €, odnosno 303.564.834,56 HRK.

Jedan od preduvjeta za provedbu ITU mehanizma u urbanim područjima je uspostava institucionalnog okvira u kojem Grad Osijek postaje tijelo u sustavu upravljanja i kontrole za korištenje alokacija ESI fondova dodijeljenih Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Poslove Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja obavljaju se unutar Upravnog odjela za programe Europske unije u Odjskeu za provedbu ITU mehanizma (ITU PT). Drugim riječima, gradovi – središta urbanih područja putem svojih odsjeka ili službi koje postaju produžena ruka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, jer su dobili nove funkcije unutar ITU programa.

U svrhu jačanja i potpore za učinkovitu provedbu i praćenje ITU mehanizma na području urbane aglomeracije Osijek za potrebe obavljanja poslova Posredničkog tijela na raspolaganju su bespovratna sredstva iz EU fondova – Tehnička pomoć (u omjeru od 85% EU i 15% gradovi).
Iznos Tehničke pomoći po gradovima iznosi 3,4% od alokacije za njihovo urbano područje.

Kroz projekt “Tehnička pomoć za ITU PT Osijek” KK.10.1.1.02.0004 sufinanciraju se aktivnosti i troškovi rada Posredničkog tijela IT PT Osijek s iznosom od 11.396.774,74 HRK bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kako bi predstavili sve dosadašnje i buduće aktivnosti provedbe ITU mehanizma na području urbane aglomeracije Osijek pozivamo vas na početnu konferenciju projekta “Tehnička pomoć za ITU PT Osijek” koja će se održati u četvrtak 30. kolovoza 2018. s početkom u 12.00 sati u Galeriji Waldinger, Fakultetska 7, Tvrđa, Osijek.

Skip to content