Panel rasprava: Turizam bez granica

Objavljeno: 29.03.2022

Predsjednik Gradskog vijeća Vladimir Ham nazočio je panel raspravi Turizam bez granica – razvoj zajedničkih turističkih proizvoda Hrvatske i Mađarske’ u okviru projekta Manjine kao mostovi među zajednicama.

Riječ je o panel diskusiji u okviru projekta INTERREG HUHR/1901/3.1.2/0092 s ciljem razmatranja mogućnosti, važnost i potencijala razvoja turizma u prekograničnom području. I Osječko – baranjska županija i susjedna Županija Baranja u Mađarskoj kontinuirano rade na razvoju i jačanju kapaciteta kontinentalnog turizma, a time i privlačenja turista izvan matične države. Kako je jedan od osnovnih izazova za jačanje turističkog tijeka između Mađarske i Hrvatske upravo jezična barijera, cilj je povećanje tijeka informacija između turističkih dionika i medija u Osječko-baranjskoj županiji i Županiji Baranja, s naglaskom na promociju i informiranje o turističkim događanjima tijekom godine.

Turistička zajednica Osječko-baranjske županije nositelj je projekta „Manjine kao mostovi među zajednicama“ koji je financiran kroz EU Interreg Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014-2020. Partneri su Hrvatska samouprava iz Pečuha koja predstavlja hrvatsku manjinu u Mađarskoj, Zsolnay – kulturna četvrt iz Pečuha te Demokratska zajednica Mađara Hrvatske.

Skip to content