Osijek u drugom krugu potpora potiče poduzetništvo s milijun kuna

Objavljeno: 01.10.2021

Grad Osijek objavio je Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. godini. Cilj je jačanje konkurentnog nastupa osječkih poduzetnika na tržištu te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.

U okviru ovoga Javnog poziva realiziraju se potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, u visini od 75 posto troškova, a najviše do 25.000 kuna; potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, u visini od 50% troškova, a najviše do 40.000 kuna; potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR-om, u visini od 50 posto troškova, a najviše do 10.000 kuna; potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, u visini od 75 posto troškova, a najviše do 20.000 kuna; potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, u visini od 50 posto troškova, a najviše do 10.000 kuna; potpore za izlaganje na sajmovima te posjete sajmovima i konferencijama, u visini od 50 posto troškova, a najviše do 12.000 kuna za izlagače i do 6.000 kuna za posjetitelje; zatim potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, u visini od 50 posto troškova, a najviše do 20.000 kuna; kao i potpore za digitalizaciju poslovanja, u visini od 50 posto troškova, a najviše do 20.000 kuna.

Potpore mogu koristiti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti, zadruge i samostalne djelatnosti, koji su zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja poduzetništva definirani kao subjekti malog gospodarstva.

Poduzetnik se može javiti na više mjera, a ostvariti najviše 75.000 kuna potpore po ovome Javnom pozivu, koji je otvoren od 1. listopada do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga 2021. Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora iznose 1.000.000 kuna.

Uz detaljnije informacije o uvjetima za dodjelu potpora dostupne na https://www.osijek.hr/natjecaji/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-iz-opceg-programa-poticanja-razvoja-poduzetnistva-na-podrucju-grada-osijeka-u-2021-pot-os-2021-ii/, prijaviteljima je do 19. studenoga dostupna i Info točka gdje mogu dobiti informacije i pomoć pri eventualnim nejasnoćama, na adresi e-pošte potpore@osijek.hr.

Skip to content