Održana 1. sjednica Osječkog vijeća za razvoj inovativnih socijalnih usluga

Objavljeno: 26.11.2018

Grad Osijek kroz inovativni pristup još 2014. godine osnovao je Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga u sklopu projekta koji financira Europska unija kroz program OPHRD IPA 2007 Support Structures for CSOs at the Regional level. Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga bio je primjer dobre prakse koji su slijedili i drugi gradovi u RH.
Danas, s obzirom da je bilo potrebno proširiti zadaću Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga sukladno potrebama socijalnog razvoja Grada Osijeka te imenovati nove članove, predloženo je donošenje nove Odluke o osnivanju i imenovanju Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga.
U predloženom prijedlogu Odluke utvrđene su zadaće Osječkog vijeća i to:
– utvrđivanje dostupnosti socijalnih usluga na području grada Osijeka te socijalno planiranje koje ima za cilj osigurati unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga i razvijanje novih socijalnih usluga na području grada Osijeka;
– izradu prijedloga Programa za unapređenje i razvoj socijalnih usluga na području grada Osijeka (za razdoblje 3-5 godina) kojeg će donijeti Gradonačelnik Grada Osijeka;
– poticanje na umrežavanje svih relevantnih dionika koji doprinose socijalnom razvoju grada Osijeka radi osiguravanja suradnje i projektnog partnerstva te racionalnog, učinkovitog i ravnomjernog korištenja dostupnih robnih i novčanih resursa;
– izvještavanje javnosti o svojim aktivnostima svim dostupnim sredstvima informiranja.
Osječko Vijeće ima 11 članova, a imenuje ih Gradonačelnik Grada Osijeka. Kriterij za izbor članova Osječkog vijeća za razvoj socijalnih usluga temelji se na znanju, socijalnim vještinama i sposobnosti pokrivanja određenih područja socijalnog razvoja Grada Osijeka.

Odlukom osječkog gradonačelnika Ivana Vrkića osnovano je Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga, koje će djelovati pri gradskoj upravi Grada Osijeka kao savjetodavno tijelo. Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga okuplja predstavnike različitih institucija, organizacija civilnog društva i građana koji će surađivati na uspostavi struktura i participativnih mehanizama za održivi razvoj socijalnih usluga koje provode organizacije civilnoga društva. Danas je održana prva sjednica, a Vijećem predsjedava Suzana Vargović.

Skip to content