Obavijest o snimanju 2D seizmičkih podataka i snimanju magnetotelurskih podataka na preliminarnom istražnom prostoru Osijek

Objavljeno: 16.09.2022

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o provedbi naftno-rudarskih radova u svrhu ispitivanja geotermalnog potencijala na preliminarnom istražnom prostoru ”Osijek”, pri čemu je Agencija za ugljikovodike ovlaštena za provedbu naftno-rudarskih radova u svrhu utvrđivanja i ispitivanja geotermalnog potencijala na području Republike Hrvatske.

Ključne informacije oko projekta su:

  • na području Osječko-baranjske županije prostire se preliminarni istražni prostor Osijek, ukupne površine 106,32 km2, koji obuhvaća područje grada Osijeka te područje općina Antunovac i Čepin;
  • istražne aktivnosti se provode u nekoliko faza, a jedno od njih je i snimanje seizmičkih podataka modernom tehnologijom;
  • seizmičko snimanje se izvodi na način da se promatra kretanje seizmičkog vala od njegovog izvora na površini do geoloških elemenata u podzemlju od kojih se on reflektira i njegov povratak do prijamnika – geofona. Val kreira izvor na površini – radno vozilo koje u pravilnim razmacima emitira kratkotrajni seizmički (zvučni) val u podzemlje u trajanju do pet sekundi. Povratkom vala na površinu – na kojoj se nalaze bežični geofoni – dobiva se jasna slika onoga što se nalazi ispod zemlje;
  • snimanje će trajati maksimalno tri tjedna, i to unutar vremenskog okvira u razdoblju od listopada 2022. do ožujka 2023.;
  • Agencija će u ime Republike Hrvatske vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu eventualnu štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi. Odštetni zahtjevi moći će se preuzeti u općinskim prostorijama;
  • svi prikupljeni podatci su vlasništvo Republike Hrvatske i prema Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika dostupni su svim akademskim, znanstvenim i obrazovnim te državnim institucijama.

U svakom trenutku na terenu će biti dostupan predstavnik Agencije.

Predstavnici Agencije te stručnjaci koji će provoditi snimanje uskoro će krenuti s izravnim obavještavanjem građana i vlasnika poljoprivrednih zemljišta o planiranim radovima i prostornom obuhvatu.

Opis geofizičkih metoda snimanja i područja snimanja

Skip to content