Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2024. sa natječajnom dokumentacijom

Prijavu je moguće poslati:

 • Prijava u elektroničkom obliku putem portala E-usluge Grad Osijek

Faza zaprimanja i obrade dokumentacije omogućena je digitalnim putem kroz sustav E-usluge, za pristup kliknite ovdje.

Nakon registracije, digitalno popunjavate obrasce i šaljete kroz sustav E-usluge (postupak objašnjen u Uputama za prijavitelje).

Upute za digitalno popunjavanje obrazaca možete pogledati ovdje.

 • Prijava u papirnatom obliku

U zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka na adresu: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, s naznakom: (“Ne otvaraj – Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2024. i upisati: točan broj i naziv područja financiranja”)

Natječajna dokumentacija:

 1. UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Obrasci za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu – opisa programa ili projekta
 2. Obrazac proračuna programa ili projekta
 3. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
 4. Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka
 5. Obrazac izjave o partnerstvu
 6. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrasci koje je potrebno dostaviti prije ugovaranja:

 1. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 2. Obrazac izjave voditelja projekta i izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi

Ostala natječajna dokumentacija:

 1. Obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta
 2. Obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 3. Skupni obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 4. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
 5. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća realiziranih programa ili projekta
 6. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

Obrasci za izvještavanje o provedenom projektu/programu:

 1. Obrazac opisnog izvješća provedbe programa ili projekta
 2. Obrazac financijskog izvješća provedbe programa ili projekta
Skip to content