Izobrazno-informativne aktivnosti iz područja gospodarenja otpadom – “Čist grad – naš ponOS” (KK.06.3.1.07.0082)

Objavljeno: 07.02.2019

Projektom “Čist grad – naš ponOS” provest će se sustavna kampanja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koja će na učinkovit način obuhvatiti sve ciljane skupine – građane (s posebnim naglaskom na djecu s obzirom na dugoročnost i njihov značajan utjecaj na roditelje i ostale ukućane, te umirovljenike s obzirom na njihovu sve veću brojnost i potrebu promjene stečenih navika) i gospodarski sektor. Ovaj će projekt kroz niz informativno-obrazovnih aktivnosti te stvaranjem jedinstvene kampanje s posebnim sloganom imati za cilj daljnji razvitak svijesti građana i dionika gospodarskog sektora na području Grada Osijeka u smislu promišljanja o kružnom gospodarstvu, potrebi smanjenja nastanka otpada, korisnosti ponovne upotrebe predmeta, kompostiranju, pravilnom postupanju s građevnim otpadom, recikliranju te o vrijednosti otpada kao sirovine i mogućnostima njegove daljnje oporabe radi smanjenja otpada na odlagalištu.

 

Naziv korisnika: Grad Osijek

Vrijednost projekta: 2.362.500,00 kn

EU sufinanciranje projekta projekta: 2.008.125,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 29. kolovoza 2018. do 29. travnja 2020.

 

Kontakt osobe za više informacija:

Sonja Kovač, stručna suradnica – voditeljica projekta

Tel: +385 31 229 284

E-mail: sonja.kovac@osijek.hr

 

Ana Nemet-Đurđević, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom

Tel: +385 31 229 153

E-mail: ana.nemetdurdevic@osijek.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content