EDUKACIJA GRAĐANA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE -obavijest

Objavljeno: 28.12.2023

Dana 9. kolovoza 2023. ministar unutarnjih poslova Davor Božinović donio je Odluku o donošenju programa edukacije građana o sustavu civilne zaštite.

Cilj edukacije građana je educiranje o uzrocima i vrstama opasnosti koje mogu izazvati veliku nesreću ili katastrofu, s posebnim naglaskom na opasnosti u mjestu u kojem žive i rade sukladno Procjeni rizika.

Nadalje, cilj je educiranja o tome kako se pripremiti za slučaj opasnosti, kako prepoznati ili dobiti informaciju o opasnosti, što i kako činiti u slučaju prijetnje od nastanka opasnosti, tijekom trajanja opasnosti te nakon prestanka opasnosti, kako i koje mjere osobne i uzajamne zaštite provoditi, koje postupke samopomoći i uzajamne pomoći provoditi i na koji način te od koga i kako zatražiti pomoć.

Polaznici edukacije su punoljetne i poslovno sposobne osobe, dok je veličina skupine od 20 do 40 polaznika.

Koordinator pripreme i provedbe edukacije za građane je Područni ured civilne zaštite Osijek, a organizator je jedinica lokalne samouprave, pravne osobe i udruge.
Trošak edukacije snosi organizator.

Predviđeno trajanje edukacije je 3 školska sata (135 minuta).

Sadržaj edukacije je općenito o sustavu civilne zaštite, zaštita i spašavanje od prirodnih nesreće, zaštita i spašavanje od civilizacijskih nesreća i tema od značaja za lokalno područje.

Vrijeme održavanja: 26. siječnja 2024. od 16:00 sati.
Mjesto održavanja: Gradska četvrt Gornji grad, Trg Lava Mirskog 1

Molimo građane koji su zainteresirani za edukaciju da se prijave u Grad Osijek, osoba za kontakt je Dražen Poljak, telefon 031/229-126, e-mail: drazen.poljak@osijek.hr

Skip to content