Dimnjaku poslano pisano upozorenje o namjeri raskida Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Osijeka

Objavljeno: 16.11.2023

Na temelju članka 73. stavka 3. Zakona o koncesijama i članka 14. stavka 2. Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Osijeka, Grad Osijek je 15. studenog 2023. godine uputio Dimnjaku d.o.o. iz Osijeka pisano upozorenje o namjeri raskida Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Osijeka.

Razlog tome su utvrđena kršenja odredbi Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova te Općih uvjeta obavljanja dimnjačarskih poslova. Grad Osijek je pozvao koncesionara, Dimnjak d.o.o., da prestane kršiti odredbe:

– članka 22. stavka 5. Općih uvjeta – kada Koncesionar sumnja u propusnost dimovodnog objekta, dužan je ispitati nepropusnost dimovodnog objekta pri redovnoj kontroli koja se obavlja u svrhu održavanja dimovodnog objekta;
– članka 29. stavka 3. Odluke – Koncesionar nema ovlasti tražiti od korisnika usluge dokumentaciju koja nije propisana navedenim člankom (važeću prijavu plinske instalacije, strojarski projekt i drugu važeću tehničku dokumentaciju). Ako korisnik nema dokumentaciju o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata, Koncesionar je dužan prihvatiti obavijest korisnika usluge o broju i vrsti uređaja za loženje i dimovodnih objekata i sezoni loženja te mu pružiti uslugu redovne kontrole dimovodnog objekta jer nedostatak dokumentacije nije razlog za odbijanje pružanja redovne kontrole dimovodnog objekta;
– članka 23. stavka 3. Odluke – dimnjačarski nalaz mora sadržavati točno ono što je propisano predmetnim člankom. Kod redovnog pregleda dimovodnog objekta pri izdavanju kontrolnog lista (dimnjačarskog nalaza), u slučaju kada je dimovodni objekt „bez nedostataka“, ne smije biti navedeno da je „u slučaju promjene plinskog brojila potrebno izvršiti i izvanrednu kontrolu dozračno/dimovodnog sustava“. Temeljem Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine br. 108/95, 56/10 i 114/22), promjena plinomjera i pregled cjelokupne instalacije u nadležnosti je operatora distribucijskog sustava, odnosno izvan je nadležnosti Koncesionara navoditi izvanrednu kontrolu dozračno/dimovodnog sustava u slučaju promjene plinskog brojila kod izdavanja dimnjačarskog stručnog nalaza.

Ako u roku od 30 dana Koncesionar ne otkloni propuste, odnosno ne prestane kršiti prethodno navedene odredbe, Grad Osijek će jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji.

Skip to content